IIoT LAB & TRAINING

Název společnosti: ROI Management Consulting, a.s.

Obrat: 40 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 20

Obor: management consulting, vzdělávání, software

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

ROI je mezinárodní poradenská společnost s centrálou v Mnichově a pobočkami v Curychu, Vídni, Praze a Pekingu. 
Od roku 1980 podporuje ROI Management Consulting AG společnosti v jejich snaze zvýšit efektivnost procesů a struktur ve výrobě, logistice a výzkumu a vývoji. Cílem aktivit společnosti je výrazně snížit náklady, zajistit likviditu a udržitelně zvyšovat výnosy. Nastavuje se proces identifikace výzev, kterým budou klienti v budoucnu čelit. Rychle mění myšlenky na měřitelné výsledky. Sofistikované metody, odborné know-how na nejvyšší úrovni, ověřené zkušenosti s implementací moderních postupů a s mezinárodním působením jsou to, co konzultanti poskytují.

IoT Architektura

Clixx.io IoT-Framework představuje softwarovou nadstavbu pro C++, která usnadňuje nastavení IoT zařízení. C++ představuje velmi rozšířený programovací jazyk. Velké množství zařízení, která lidé v dnešní době využívají, obsahuje software, ve kterém je většina kódů psána v C++. IoT Framework společnosti ROI je „Streamlined Event Framework“ pro C++, který umožňuje i se základní znalostí C++ naprogramovat jejich vlastní IoT zařízení. Tento Framework hovoří přímo s IoT komunikačními systémy.

Nejvíce včleněných programovacích zařízení vyžaduje několik kroků k propojení Vašich dat a systémů s komunikačním systémem. V kontrastu, cloxx.io rozhraní komunikuje přímo s populárním IoT komunikačním systémem MQTT, který velmi usnadňuje zprovoznění IoT komunikace zařízení.

Koncept IIoT LAB

V reakci na požadavky mezinárodních projektů, orientovaných na témata Internet of Things (IoT) a Průmysl 4.0 ve spolupráci s firmou amotIQ s.r.o. a zahraničními investory, poblíž Prahy, byl založen startup IIoT LAB s cílem vyrábět v malých sériích komponenty ekosystému Clixx určeného pro školicí a simulační účely pro IoT a Průmysl 4.0. Předností systému je vysoká modularita, nízká cena a možnost okamžité implementace. Systém se skládá z hardware a software komponent, které pokrývají všechny aspekty tématiky IoT a Průmyslu 4.0.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Koncept Průmysl 4.0 má pro ROI Management Consulting v příštích letech strategický význam. Zvyšování efektivity výroby a kvalifikace zaměstnanců zde hraje klíčovou roli. Rostoucí poptávka po zvyšování kvalifikace a trvalém zvyšování efektivity výroby byla důvodem, proč bylo v ČR otevřeno školicí středisko IoT FAB. Středisko umožňuje zvyšovat kompetence z oblasti Lean, Lean ERP, využívat testovací prostředí pro koncept Průmysl 4.0 / IoT a též IIoT LAB, experimentální startup pro koncept Průmysl 4.0 / IoT.

Celkové zhodnocení implementace

Výsledkem neustálé práce, vzdělávání, tvorby inovací, konceptů a rozvoje platformy je skutečnost, že mezi klíčové zákazníky v oblasti “Průmyslu 4.0” patří společnost BMW a jsou do celého procesu vzdělávání a následných projektů zainteresováni vybraní klíčoví dodavatelé z oblasti automotive.

Důsledky pro pracovníky

IIoT LAB realizuje školení ve formě modulových programů, které slouží k řešení konkrétních optimalizačních případů v podniku, od těch nejjednodušších, jako například IoT Technologie, až po ty nejkomplexnější – IoT Business Model Simulace. Cílem školení a simulací je aplikace IoT nejen do výroby, ale také v optimalizaci výzkumu a vývoje nebo administrativy.

Účastníci základních školení jsou seznámeni s ekosystémem, příklady, business modely a v neposlední řadě též s business plánem pro Průmysl 4.0 / IoT. Součástí je několik "Hands On" simulací - například na téma Průmysl 4.0 / IoT Analýza nebo Učení strojů a dále dva workshopy, zabývající se dekompozicí business modelů a tématem IoT Scan.

Výstupem těchto školení jsou pracovníci s vyššími kompetencemi v oblasti Průmysl 4.0 / IoT. Jejich rozšířený přehled a získaná zkušenost usnadní implementaci inovací z oblasti Průmyslu 4.0 v každé společnosti.