ROBOTIC WELDING & MERZ IMPLEMENTATION

Název společnosti: PBS INDUSTRY, a.s.

Obrat: 1 100 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 560

Obor: energetika, stavební stroje, petrochemie

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Společnost PBS INDUSTRY GROUP je dynamicky se rozvíjejícím výrobcem i dodavatelem produktů z oblasti energetických a teplárenských celků. Společnost utváří tým vysoce kvalifikovaných pracovníků s profesionálním přístupem k zákazníkům. Díky vybavenosti nejmodernějšími technologiemi jsou schopni zastřešit celý výrobní cyklus.

Významným milníkem společnosti se stal rok 2007, kdy PBS INDUSTRY, a.s. založila dceřinou společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.  a v roce 2016 došlo k akvizici společnosti Bronswerk Heat Transfer, s.r.o s cílem posílit obchodní potenciál skupiny a zároveň využít vzájemné synergie na trhu.

Více než 100 let historie a zkušeností ve strojírenské výrobě představuje velký potenciál úspěšné a dlouhodobé spolupráce v oblasti výroby pro stavební stroje, energetiku i ocelové konstrukce.

Společnost PBS se rozhodla investovat do dalšího rozvoje, zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity v několika etapách:

  1. Rozšiřování plně robotizovaných svařovacích center.
  2. Optimalizace přípravků a přestavbových časů.
  3. Implementace MES systému.
  4. Autonomní pracoviště pálení laserem.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Stejně, jako je tomu dnes téměř na celém světě, patří mezi klíčové důvody míra nezaměstnanosti v regionu, konkurenční boj, zvýšená poptávka po kvalitě od zákazníků a zároveň jejich citlivost, nárůst objednávek, atd.

Zavádění nástrojů Průmyslu 4.0 a jejich kombinace s LEAN přístupem má multiplikační efekt. Toto lze nejlépe demonstrovat na příkladu pracoviště robotizovaného svařování, kde se dostavil další efekt díky LEAN přístupu a to tím, že si společnost vyrobila speciální univerzální přípravky na upínání dílců a tím zcela eliminovala přestavbové časy. Celkovým výsledkem je minimální potřeba pracovníka po dobu sváření a na přeseřízení, pracovník pouze vyjímá a vkládá dílce. Zde vzniká ještě další pomyslný prostor ke zcela autonomnímu pracovišti.

Přestože využívá společnost PBS pro řízení výroby informačního systému SAP, dochází k poměrně typickému paradoxu a to, že není vidět na dílčí procesy, nelze měřit efektivitu, sledovat rozpracovanost a vyhodnocovat klíčové KPI ukazatele. Další současnou aktivitou je pořízení systému MERZ s definovanými cíli:

  1. Odvádění operací přímo na každém pracovišti.
  2. Sledování rozpracovanosti.
  3. Měření efektivity výroby.
  4. Výrobní reporting.

Do budoucna plánují ve společnosti PBS další aktivity ve smyslu hlídání kvality a procesu prostřednictvím zavedení „digital twin“ (tzv. digitálního dvojčete) a vývoj autonomního pracoviště pro oblast pálení laserem.

Celkové zhodnocení implementace

Hlavním a klíčovým přínosem je, díky postupnému zavádění uvedených nástrojů, udržitelnost personální kapacity vs. nárůst zakázek. Tento hlavní efekt se dá v podstatě přeložit i dalšími přínosy, jako je růst efektivity práce = vyšší produktivita a s tím spojené snížení provozních nákladů a tedy růst finančních prostředků pro další rozvoj, investice, inovace a vzdělávání. Zároveň klesá potřeba personálního náboru a zároveň roste potřeba na vzdělávání vlastních pracovníků. Díky dalšímu vzdělávání pracovníků roste potenciál pro dosažení dílčích úspor ve výrobním procesu. Vzniká další multiplikační efekt díky zavádění změn a dosahování lepších výsledků.

Důsledky pro pracovníky

Pracovníci společnosti PBS jsou nedílnou součástí celého procesu zlepšování. Na začátku se mohou jevit některé činnosti komplikované, možná se najde i trocha vzdoru, ale denní prací na všech úrovních společnosti, vzděláváním pracovníků, prohlubováním jejich dovedností a jejich zainteresováním v celém procesu, se postupně dostavují úspěchy a otevírají se nové možnosti pro další změny a zlepšení. Jedná se ve své podstatě o KAIZEN přístup, tedy proces neustálého hledání prostoru pro zlepšení. Ve výsledku těží všichni, dosahuje se „win-win“ efekt.