AUTOMATIZATION

Název společnosti: KONKORDIA, spol. s r.o.

Obrat: 45 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 17

Obor: Mlynářství, pekařství

 

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

V souvislosti s rekonstrukcí linky mlýna byl zautomatizován celý výrobní proces, jednotlivé operace jsou řízené prostřednictvím PC.

 

Proč aplikovali tyto nástroje?

Stále rostly požadavky na bezpečnost a kvalitu produktů. Zavedením těchto opatření se zásadně eliminoval vstup lidského faktoru do výroby a tím i nebezpečí jeho selhání.

 

Celkové zhodnocení implementace

Zavedení automatického řízení výroby je dokončeno a naprosto plní očekávaný efekt. Celá akce se projekčně a stavebně připravovala několik let. Vlastní realizace automatického řízení výroby se pak realizovala těsně před spuštěním nové linky (leden – březen 2018). Vzhledem k rozsahu rekonstrukce (prakticky celý nový mlýn) bylo potřeba ladit prakticky vše a mnohé ještě za zkušebního provozu.

Momentálně ještě řešíme senzitivitu a způsob kalibrace mikrovlnného čidla, které kontinuálně vyhodnocuje vlhkost a množství materiálu (kukuřice) vstupující do linky a v kontextu hodnot dávkuje vodu do výrobního procesu.

Kontinuálně měříme, sledujeme a vyhodnocujeme aktuální množství materiálu vstupujícího do linky, vlhkost materiálu v jednotlivých úsecích linky, dávkování vody, zaplnění jednotlivých strojů materiálem a s tím spojené ovládání navazujících strojů, množství materiálu (kukuřice, mouky, krupice...) v jednotlivých zásobnících, centrální kamerový dohled nad každým strojem, systém vyhodnocuje odchylky jednotlivých strojů od standardu jejich chodu (otáčky, teplota, zatížení...) a v té souvislosti hlídá možnou havárii linky (zamletí materiálem).

Tato investice byla realizována s výhledem plnění požadovaných standardů řízení a výroby minimálně do roku 2025, proto v této chvíli o další podobných úpravách neuvažujeme.

 

Důsledky pro pracovníky

V současné době, kdy je stále těžší zajistit kvalitní a kvalifikované pracovní síly, se toto opatření více než nabízelo.

Díky těmto změnám jsme mohli zrušit dvě pracovní pozice, které se nám dlouhodobě nedařilo obsadit pracovníky s odpovídajícími schopnostmi.