ROBOTIZATION

Název společnosti: GALATEK a.s., Ledeč nad Sázavou

Obrat: 435 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 111

Obor: Poskytování služeb v oboru technologií a zařízení pro povrchové úpravy

 

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Firma GALATEK Ledeč nad Sázavou se v posledních letech zapsala do podvědomí zákazníků i jako dodavatel lakovacích robotických linek. Jedná se o technologii, která je na trhu stále více vyhledávaná vzhledem ke stále zvyšujícím se požadavkům na kvalitu hlavně v automobilovém průmyslu a vzhledem k nedostatku kvalitního personálu při nárůstu počtu směn. Můžeme se pochlubit nejen úspěšně realizovanými referencemi, ale hlavně zkušenostmi, díky kterým můžeme řešit nové a stále sofistikovanější projekty. Naše firma se nestaví jen do role dodavatele technologie, ale hlavně garanta celého procesu. Jedná se o provedení zkoušek ve vývojovém centru, příprava programů a oživení robotů našimi zaměstnanci před instalací u zákazníka a tím i zkrácení doby rozjezdu produkce. Samozřejmostí je i podpora zákazníka pomocí vzdálené správy a non-stop hot-line.

 

Proč aplikovali tyto nástroje?

Instalace robotické lakovací linky přinese zákazníkům několik výrazných výhod. Jedná se hlavně o udržitelnost celého lakovacího procesu, který garantuje opakovatelnost nastavených parametrů. Dále uživatel vytěží vyšší produktivitu a flexibilitu výroby při výrazně nižších přestřicích a tím i provozních nákladech. 

 

Celkové zhodnocení implementace

Mezi nejvýznamnější reference v oblasti robotického lakování patří právě dokončená zakázka, robotická lakovací linka pro společnost MAGNA SLOVTECA, v Novém Mestě nad Váhom.

  1. je plně automatizovaná a uzpůsobena pro kompletní proces předúpravy, několikastupňového lakování, vytěkání, sušení a následného chlazení. Díly jsou přepravovány power&free dopravníkem, nejprve automatickým průjezdním postřikovým strojem a následně prochází dalším pracovištěm pro předúpravu pomocí ionizace. Lakování je prováděno ve třech vrstvách plně automaticky 8 lakovacími roboty.  Prostor lakovny je vzduchotechnicky uzavřený celek, kde jednotlivá zařízení mají samostatné vzduchotechnické jednotky s plynulou regulací teploty a vlhkostí a filtrací odpovídající požadavkům pro čisté prostory. Lakovací kabiny jsou vybaveny systémem vodního odlučování přestřiků nátěrové hmoty z odsávaného vzduchu. Součástí dodávky byla i aplikační technika, hasící systém, zařízení na úpravu vody, kompresory a spalovna VOC.

I přes prostorová omezení se podařilo GALATEKU plně využít vymezenou halu a sestavit komplex zařízení dle požadavků zákazníka na maximální funkčnost i obslužnost a zahrnout do konceptu veškerá bezpečností opatření. Tato lakovací linka představuje vysoce funkční technologický celek zohledňující nejmodernější trendy v oblasti lakování. GALATEK se bude i nadále zaměřovat na dodávky obdobných komplexních lakovacích linek a dále rozšiřovat okruh spokojených zákazníků v oblasti robotického lakování. 

Z důvodu minimalizace dopadů na životní prostředí je lakovna vybavena zařízením pro záchyt a likvidaci plynných emisí odcházejících z lakovny, a to zeolitovým koncentrátorem a regenerativní termickou spalovnou. Jedná se v současnosti o nejúčinnější a nejmodernější zařízení pro snižování emisí z lakoven.

Řídicí systém lakovací linky splňuje požadavky standardu Automotive, který je pro dodržení kvality a stability striktně požadován. Systém centrálně zastřešuje komunikaci a řízení dílčích technologických částí jako jsou např. roboti, přípravna barev 2K, CO2, ožeh, spalovna apod. Tím, že bylo snahou, co nejvíce technologií komunikačně propojit, získává linka velký benefit z hlediska monitorování, diagnostiky a správy. Linka je obsluhována pomocí centrálního počítače, na kterém je umístěna SCADA vizualizace linky obsahující jednotlivé systémové a technologické obrazovky. Na centrálním počítači jsou umístěny výrobní a archivační databáze. Z lakovací linky jsou připravovány data pro monitorovací systém investora, kde jsou vyhodnocovány různorodé ukazatele o výrobě, produkci, efektivitě, kvalitě apod., které jsou nedílnou součástí požadavků auditorů.

Touto úspěšnou instalací si naše firma připsala další významnou referenci v oblasti robotického lakování a potvrdila svoji pevnou pozici na trhu těchto složitých technologií. Poděkování za perfektní týmový výkon patří i našim hlavním partnerům firmám ABB, Lottmann a ELTEP.

 

Důsledky pro pracovníky

Základním principem lakovacích linek je automatizace všech procesů a zajištění konstantních parametrů v průběhu celého technologického procesu. Lidská obsluha je nutná převážně pro navěšení dílů na dopravník, následně vše probíhá v režii přednastavených programů a to bez vlivu lidského faktoru, ale i výkyvů počasí či okolního prostředí.