BIG DATA & CLOUD COMPUTING

Název společnosti:: FIA ProTeam s.r.o.

Obrat: 1 000 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 450

Obor: výroba malířských válečků

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

Společnost FIA ProTeam je dlouhodobě zainteresována na vývoji řešení pro digitalizaci dat ve výrobě. V rámci tohoto řešení spolupracuje úzce s lokální IT společností, která tento produkt flexibilně upravuje dle požadavků společnosti. Cílem celého řešení je digitalizace výrobních dat a nadstavba nad současný ekonomický systém v oblasti plánování a řízení výroby.

K dosažení cíle je potřeba pokrytí všech výrobních technologií datovými sběrnicemi s využitím různých způsobů komunikace systému se stroji (I/O moduly, PLC, standardy jako OPC-UA, atd.) a zároveň prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI) komunikovat s domovským ekonomickým systémem a předávat si navzájem potřebné informace (knihovna zakázek, knihovna výrobků, čárové kódy, výrobní průvodky, normy, atd.).

Proč aplikovali tyto nástroje?

Implementací řešení získá společnost digitální dvojče fyzického procesu, což umožní nový způsob nahlížení na data, na proces, na dění na dílně. Díky získaným datům bude moci společnost FIA ProTeam lépe rozhodovat, rychleji reagovat na změny, plánovat kapacity, cílit na klíčová pracoviště, definovat úzká místa, řešit prostoje a plýtvání a v neposlední řadě optimalizovat svoje výrobní náklady.

Celkové zhodnocení implementace

V současné době je pilotní projekt ve funkčním stavu a je osazeno přibližně 50% strojového parku. Na měsíční bázi probíhá další rozšiřování funkčnosti, nicméně již nyní je možné pozorovat zlepšení mnoha procesů, zejména:

  • okamžitý přehled o výrobním procesu
  • rychlý přehled klíčových ukazatelů
  • odvádění výroby
  • individuální reporting
  • eskalace hlášení
  • možnost získávat hlášení až na mobilní zařízení

“V neposlední řadě je velkým benefitem dostupnost implementovaného systému a všech jeho výstupů odkudkoliv.” - komentuje přínosy zaváděného systému Martin Piller, jednatel společnosti.

Důsledky pro pracovníky

Celý aplikační proces se neobejde bez důsledné práce s lidmi na všech úrovních. Klíčovým aspektem je přijetí tohoto inovativního způsobu práce s daty na dílenské úrovni, vysvětlení všech důvodů implementace řešení, pochopení souvislostí v širším pojetí a pochopení všech benefitů a úskalí.