Dřevozpracující družstvo, Lukavec

Představení společnosti

Dřevozpracující družstvo, Lukavec (DDL) je česká středně velká firma se stabilními vlastníky, kteří se aktivně podílejí na řízení a provozu firmy. Jedná se o významného výrobce řeziva a deskových materiálů na bázi dřeva s 65-ti letou tradicí.

Od roku 2005 probíhají modernizace strojového parku a celých technologických celků. Do výrobních procesů se čím dál tím významněji začleňuje robotizace.

  • Obor: zpracování dřeva a dřevní hmoty
  • Obrat: >2 mld. CZK
  • Produkt: řezivo a deskové materiály na bázi dřeva, nábytkové dílce
  • Počet zaměstnanců: do600
  • Klíčové technologie: výroba polotovarů a dílců pro nábytkářský průmysl
  • Plocha: cca 15 ha
  • Region: okres Pelhřimov
  • 3 dceřinné společnosti

Aktuální postoj společnosti k oblasti Průmyslu 4.0

Společnost DDL průběžně zavádí do výrobního procesu inovace a analyzuje možnosti využití i aktuálních nejnovějších trendů. Vzniká tak u nich zajímavý pohled na budoucí vývoj s ohledem na nástup nových technologií obecně (Průmysl 4.0):

Dřevozpracující průmysl je odvětvím s poměrně vysokým podílem manuální práce s nižšími nároky na kvalifikaci. Myšlenka rozvoje technologií méně náročných na počet pracovních sil je lákavá, v současné době nedostatku pracovních sil je dokonce zdánlivě spásná.

Hlubší analýza však optimismus tlumí. Rozvoj tímto směrem jistě sníží potřebu nekvalifikovaných pracovníků. Ti jsou však i v současné situaci tím jediným, co lze na trhu práce sehnat. Na druhé straně náročnější technologie zvýší nároky na kvalifikaci pracovníků, kteří budou taková zařízení ovládat. Těch je však už v současné době, technologicky méně náročné, naprostý nedostatek. A jejich úroveň, bohužel, soustavně klesá, a to přesto (nebo spíše právě proto), že vykazovaná vzdělanost soustavně roste.

Nástup nových technologií bude nutně znamenat značné sociální otřesy, protože u strojů, u nichž je dnes předpokládaný stupeň vzdělání maturita, budou po razantním nárůstu kvalifikačních nároků muset pracovat vysokoškoláci. A přitom už dnešní středoškoláci považují často práci lepšího dělníka za téměř mesalianci.

A co budou dělat pracovníci bez kvalifikace, o které už na trhu práce nebude zájem? To naštěstí není primární problém výrobních firem. Pokud se však podíváme na historii a vzpomeneme na luddity, kteří před dvěma stoletími rozbíjeli stroje „beroucí jim práci“, musí i top manažer výrobní firmy začít myslet na jiné úrovni. Žádná firma však nemůže dlouhodobě existovat, pokud ignoruje technický pokrok. Proto se na novou „průmyslovou revoluci“ musí každý manažer připravit bez ohledu na to, jestli se na ni těší, nebo se jí obává.

Za společnost DDL situaci dále komentuje Ing. Michael Strnad, vedoucí personálního oddělení: “Vidím jako zásadní úkol pro zvládnutí Průmyslu 4.0 přípravu ze strany státu. Stát jsme sice my, ale politici rozhodují o konkrétních podmínkách, proto musí připravit dobrou koncepci od vzdělávání, sociálního zázemí až po daňová pravidla. Firmy se jenom přizpůsobí trhu.”