AUTOMATIZATION & AUTONOMOUS VEHICLES

Název společnosti: Bosch Diesel s.r.o.

Obrat: 23 700 mil. Kč

Počet zaměstnanců: 5000

Obor: Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0

V centru Průmyslu 4.0 stojí tzv. chytrá továrna, která se výrazně liší od dnešního pojetí továren. Součásti chytrých továren jsou výrobky, které jsou prostřednictvím moderních digitálních technologií sami nositeli informací. Propojením lidí, strojů a výrobků tak vznikají chytré výrobní systémy, které spolu navzájem komunikují a jsou schopny se navzájem samostatně řídit.

Tímto způsobem dochází v systému Průmyslu 4.0 k mnohonásobnému nárůstu flexibility výrobních procesů a produktivity výroby. Projekt Průmysl 4.0 sebou přináší možnost individuálních řešení i v případě malého objemu výroby a neomezenou variabilitu a optimalizaci sériové výroby. Jako výrobní závod tak můžeme více zapojit naše zákazníky do výrobního procesu a zároveň i rychleji reagovat na měnící se požadavky trhu

Dalším příkladem úspěšné realizace projektu Průmysl 4.0 je v jihlavském závodě projekt bezpilotních vozíků v oblasti logistiky. Vzhledem k očekávanému dokončení digitalizace logistických toků se firma již v roce 2015 rozhodla zavést projekty týkající se fyzické automatizace a nasazení bezpilotních vozíků při zásobování výrobní linky.

Proč aplikovali tyto nástroje?

Zvažovalo se navádění pomocí indukce nebo magnetických pásek, nakonec ale padla volba na laserovou technologii. Hlavním důvodem pro vybrání laserové technologie byla její výrazná flexibilita. V jihlavském závodě jezdí sedm souprav, pro zautomatizování byla vybrána nejjednodušší a zároveň nejdelší trasa, která měří celkem něco přes kilometr. Vozík se také může řídit manuálně, což se na části trasy skutečně využívá. Jde přibližně o 100 metrů, během kterých operátor na několika stanovištích vykládá a nakládá náklad. Celý proces funguje tak, že když vznikne ve výrobě dostatek požadavků, za tahač se zapřáhnou podvozky s nákladem a pracovník zadá přes tablet připevněný ke stroji příkaz k přesunu na konkrétní místo vykládky. Během cesty vláček naviguje rotační laser, který kontroluje svou polohu pomocí odrazu od odrazek upevněných v prostoru, a vozík komunikuje se systémem přes wi-fi.

Celkové zhodnocení implementace

Soupravy pracují téměř nepřetržitě od ledna 2017. Na zvolené trase jezdí dvě, které se za den otočí 66krát, převezou 750 podvozků a najezdí kolem 70 kilometrů. Úspěšně se tak podařilo pokročit v digitalizaci a automatizaci logistických toků.

Důsledky pro pracovníky

Obdobně jako u jiných projektů Průmyslu 4.0, vyžaduje zavádění především vysvětlení důvodů pracovníkům všech úrovní. Teprve při přijetí a pochopení všech souvislostí se mohou plně projevit výhody nových řešení.

 

Foto Bosch